Frihedsrettighedernes betydning

I denne aktivitet præsenteres eleverne for de grundlæggende demokratiske frihedsrettigheder, og de forholder sig til, hvad rettighederne betyder for deres liv og for vores demokrati – herunder hvad det ville betyde, hvis de ikke havde disse rettigheder. Aktivitetens omfang er 1-2 lektioner.

Aktiviteten giver eleverne kendskab til deres grundlæggende frihedsrettigheder i demokratiet – herunder kendskab til, hvad rettighederne handler om, og hvor i lovgivning og konventioner, de er beskrevet. Aktiviteten øger elevernes refleksion angående de grundlæggende demokratiske rettigheder, og hvad de betyder for deres handlemuligheder og demokratiet.

 

Planlægning/overvejelser

Læs detaljeret om, hvordan du kan planlægge aktiviteten her: Sådan gør du.

 

Aktivitetens opbygning

Introduktion

Introducer eleverne til, hvad handler rettighederne om.

Filmvisning og brainstorm 

Se film fra Folketinger og snak i fællesskab om ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og religionsfrihed.

Gruppearbejde

Eleverne skal i grupper undersøge, hvad de tre forskellige rettigheder omhandler.

Opsamling i plenum

Hver gruppe præsenterer, hvad de er nået frem til i deres undersøgelse.

Refleksion

Lad eksempelvis eleverne reflektere over følgende: Kan I komme i tanker om tidspunkter i historien eller andre lande, hvor der var eller er unge, som ikke har de samme rettigheder, som jer? Hvordan adskiller deres liv sig fra jeres?

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret 08. august 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.