Nyhed

Pulje til styrkede undervisningsmiljøer i erhvervsuddannelserne

Puljens formål er at bidrage til at sikre attraktive undervisningsmiljøer for eleverne i de enkelte faser af uddannelsesforløbet med henblik på at fastholde eleverne og øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Som en del af den politiske aftale 'Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden' (2018) blev det besluttet at igangsætte en landsdækkende indsats for at udvikle og udbrede god praksis om undervisningsmiljøer samt styrke gode undervisningsmiljøer for henholdsvis mænd i traditionelle kvindefag og kvinder i traditionelle mandefag. 

Den landsdækkende indsats udmøntes som en ansøgningspulje med i alt 4 mio. kr. til fordeling, hvor udbydere af eud over hele landet kan søge om tilskud til projekter, der bidrager til at styrke undervisningsmiljøet. 

Puljen er annonceret på uvm.dk med frist for indsendelse af ansøgninger onsdag den 26. maj 2021 kl. 13. 

Videreudvikling af undervisningsmiljøet 

Forud for den landsdækkende indsats er der gennemført en analyse, som identificerer "god praksis" i forhold til forskellige elevgruppers behov og skolernes erfaringer samt potentialer for videreudvikling af undervisningsmiljøet. 

På baggrund af analysen er der udarbejdet en analyserapport og et forslagskatalog samt en række formidlingsmateriale, som kan tjene til inspiration i skolernes arbejde med at udvikle undervisningsmiljøet på skolen, bl.a. i forbindelse med ansøgningspuljen. 

Læs mere på emu.dk om erhvervsrettet uddannelsesmiljø her