Ny vejledning om godskrivning i grundfag

Det kan være en udfordring for både elever og skoler at gennemskue mulighederne for godskrivning/merit i grundfagene. Derfor har STUK udarbejdet en ny vejledning.

Eleverne møder med mange forskellige kompetencer fra andre ungdomsuddannelser. Eleven har ret til godskrivning, og skal have godskrevet, hvad elevens eksamensbeviser og elevens reelle kompetencer i øvrigt berettiger til.

Vejledningen er skrevet på baggrund af ofte stillede spørgsmål til den praktiske forståelse af love og bekendtgørelser med regler om grundfag. Vejledningen indeholder uddybende kommentarer til udvalgte paragraffer i de gældende love og bekendtgørelser vedrørende godskrivning af elever i grundfag.

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte fagkonsu­lenterne for de enkelte grundfag. På emu.dk kan du under hvert grundfag finde kontaktoplysninger til fagkonsulenten og link til bekendtgørelse og vejledninger. 

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.