Artikel

Trivsel på eud under COVID-19

For mange eud-elever kan det være en udfordring, at hverdagen under COVID-19 med hjemsendelser fra skolen kan blive præget af isolation og fravær af vante rammer med daglig kontakt til undervisere og andre elever. 

Ved hjemsendelser har skolen fortsat et ansvar for at sikre elevers trivsel og fastholdelse i uddannelse.

Når eleverne går derhjemme og ikke kan opretholde deres vante sociale liv, kan det påvirke deres livskvalitet og trivsel, hvilket kan få stor betydning for deres faglige udvikling. Faglighed og trivsel går hånd i hånd, og det ene forudsætter det andet. Hvis vi som mennesker skal lære og udvikle os, er det afgørende, at vi trives og har det godt.

 

Gode råd til at understøtte elevernes trivsel

Som underviser på eud kan du understøtte elevernes trivsel ved at gøre opmærksom på Sundhedsstyrelsens 11 råd til, hvad man kan gøre for at fastholde og styrke egen trivsel og mentale sundhed:

 1. Prøv at få sovet og hold en normal døgnrytme
 2. Spis sundt og varieret
 3. Hold dig fysisk aktiv
 4. Hold dig mentalt aktiv
 5. Skab struktur i hverdagen
 6. Husk på, at du gør en forskel
 7. Hold kontakt med omverden – gør noget sammen på afstand
 8. Accepter at krisen kan være en belastning for dine nære relationer  
 9. Slap af og tag en pause fra bekymringerne indimellem  
 10. Bebrejd ikke dig selv eller andre for at blive smittet med COVID-19
 11. Pas på dig selv

Du kan eventuelt sende Sundhedsstyrelsen pjece til dine elever, og I kan tale om den i fællesskab på virtuelle møder. Du kan finde pjecen her.

 

At gøre fjernundervisning til nærundervisning

Center for IT i Undervisningen har skrevet artiklen Hvordan kan fjernundervisning blive til nærundervisning.
Her kan du finde ideer og gode råd til at knytte, bevare og arbejde med relationen til eleverne, når undervisning foregår digitalt på distancen og med eleverne i hver deres hjem.

Se desuden Gode råd til virtuel undervisning på emu.

 

Eksempler fra praksis påpeger direkte og personlig kontakt i arbejdet med at opretholde trivsel på eud under hjemsendelser

Den daglige kontakt med eleverne er af afgørende betydning i øjeblikket for at give eleverne de bedste betingelser for at kunne fortsætte deres læringsproces. Der er mange faktorer, der spiller ind for at støtte op om denne proces – både ledelsen, læreren samt klassekammeraterne har en betydningsfuld rolle her og nu.

Flere skoler har valgt at fokusere på et højt informationsflow fra ledelse til lærere og elever, fra lærere til lærere, fra lærere til elev og fra elev til elev. Derfor sker der dagligt en eller anden form for kontakt og opdatering på undervisningen og situationen generelt.

Betydningen af kontakten udmøntes ved, at underviserne først og fremmeste har dagligt kontakt med deres elever og sikre, at der gennem undervisningen skabes virtuelle arbejdsgrupper, så eleverne ikke sidder alene med opgaverne. Hvis der skulle være elever, der ikke er aktivt deltagende, tager kontaktlæreren kontakt til eleven, så denne kan hjælpes på bedste vis evt. gennem samtale, henvisning til studievejledning, coach eller SPS-vejleder. Endvidere er der eksempler på, at direktører står til rådighed ved både telefon og mail, og svarer personligt på alle henvendelserne i arbejdet på at sikre bedst mulig trivsel blandt skolens elever.

For at understøtte elevernes trivsel anbefales:

 • Højt informationsflow – løbende opdatering
 • Daglig kontakt til eleverne gennem fælles mail
 • Personlig svar på mails/kontakt fra eleverne
 • Justeret/tilpasset arbejdsmængde til elevens arbejdskapacitet
 • Lærerne fastholder daglig kontakt med eleverne/danner arbejdsgrupper – fællesskab
 • Lærerne henviser eleverne til studievejlederne/mentor/coach/SPS-vejledning
Siden er opdateret 24. marts 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.