Artikel

Inspirationsmaterialer til arbejdet med trivsel og fællesskab

Et styrket fokus på og aktiv understøttelse af elevernes trivsel og fællesskaber er centralt for at hjælpe alle unge på erhvervsuddannelserne godt igennem Covid-19. 

Som underviser gør du en forskel – også i en svær tid

Ungetrivselsrådet har udarbejdet en kampagnefilm med fem konkrete idéer til undervisere, som kan være med til at styrke trivslen og samtidig give grobund for, at man som underviser kan udvise skærpet opmærksomhed på de elever og studerende, der kan være udsatte.

Se og læs mere på Danske Studerendes Fællesråds hjemmeside (dsfnet.dk).

 

Projekt: Det gode undervisningsmiljø på afstand

Projektet ’Det gode undervisningsmiljø på afstand’ har til formål at skabe de bedste forudsætninger for elevernes trivsel under de nye og forandrede vilkår, som følge af Covid-19. Såvel fagligt som socialt.

I materialet finder du forskellige konkrete eksempler på trivselsarbejde.

Læs mere om projektet på Dansk Center for Undervisningsmiljøs hjemmeside (dcum.dk).

Siden er opdateret 24. marts 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.