Trivsel og fællesskaber under Covid-19

Her finder du inspiration til, hvordan du som lærer kan sætte fokus på fællesskaber, social trivsel og relationer samt identificere og støtte elever, der mistrives.