Organisering af hybrid undervisning

I denne tid hvor COVID-19 stadig påvirker samfundet, kan erhvervsskoler fortsat blive nødt til at hjemsende enkelte elever, hele hold eller lærere.  

Det kan afføde udfordringer ved tilrettelæggelsen af undervisningen, når nogle elever er onsite – altså fysisk til stede i undervisningslokalet og andre er online - virtuelt hjemmefra.