Inspiration til virtuel undervisning

Her gives en række råd til, hvordan du som underviser kan forberede, gennemføre og evaluere virtuel undervisning og læringsaktiviteter på afstand.