Artikel

Inspiration til virtuel undervisning i grundfagene på eud og eux

Her har fagkonsulenterne samlet inspiration og vejledning til, hvordan undervisere kan støtte op om og bidrage til elevernes undervisning og læring via virtuel undervisning.

 

Inspiration til fagene

Siden er opdateret 12. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.