Arrangementer

Etablering af skolenetværk for de merkantile erhvervsuddannelser

Som led i den politiske aftale om forenkling af beskrivelsessystemet er det besluttet, at der etableres erhvervsskolenetværk for de enkelte uddannelser.

Skolenetværkene skal sikre et stærkere samarbejde mellem skolerne og udgøre en platform for dialogen og samarbejdet om de undervisningsmæssige rammer.

Skolenetværkene skal udføre deres arbejde i dialog med de faglige udvalg for at sikre den fælles forståelse af fagenes mål.

Det foreløbige program er:
Kl. 9.00 

  • Ankomst – kaffe og rundstykker

Kl. 9.30

  • Velkomst og præsentation af deltagere
  • Rammesætning af mødet
  • Oplæg: Nyt fra BUVM, herunder nye bekendtgørelser og uddannelsesordninger
  • Oplæg: Nyt fra de Faglige Udvalg for uddannelserne handel, detail, kontor, eventkoordinator og finansuddannelsen.
  • Oplæg og drøftelser ift. den lokale undervisningsplan (LUP), herunder den nationale standard for grundforløbsprøven
  • Beslutning om rammerne for skolernes fremtidige netværksarbejde fastlægges, herunder inddragelse af det lokale uddannelsesudvalg
  • Beslutning om hvordan ny fælles national standard udarbejdes.
  • Afrunding og evaluering af dagen

Der indlægges pauser til frokost og eftermiddagskaffe, hvor det er muligt at stille spørgsmål til repræsentanter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt Faglige Udvalg.

Hvornår
17. maj kl. 09.00 - 15.00.
Tietgen, Lerchesgade 29, 5000 Odense.

Hvem
Ledere og undervisere på de merkantile erhvervsuddannelser. Max tre deltagere per skole.

Forplejning
Kaffe og rundstykker
Sandwich
Kaffe og kage. 

Pris 
Gratis for deltagere.

Tilmelding
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=UT2S9UGASN1K
Tilmeldingsfrist er 10. maj 2022.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.