Fagbilag, vejledning og prøver

Her finder du gældende fagbilag og vejledning for faget afsætning på eud. I en kort video præsenterer fagkonsulenten fagets formål og fokus.

Fagbilaget til er en del af grundfagsbekendtgørelsen. Bilaget fastsætter de rammer, som skolen skal tilrettelægge undervisningen indenfor. Vejledningen uddyber reglerne i bekendtgørelsen og giver samtidig inspiration til undervisning og prøver.

Fagbilag  2019

Vejledning 2019

Vejledning til den merkantile caseeksamen

Introduktion til faget ved fagkonsulenten Birgitte Holm

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

eud-bekendtgørelser

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Om grundfagsbekendtgørelsen (9 min.)

I videoen kan du høre om grundfagsbekendtgørelsens indhold, herunder fagbilagenes opbygning, de faglige mål, kernestof, niveauer, karaktergivning, prøver og kompetencevurdering. 

 

 

Eux

Eux-loven

Oversigt over uddannelser med eux
I uddannelsernes bekendtgørelse § 3. findes kravene til grundfag og gennemførte niveauer for optagelse i eux-hovedforløb.

 

Prøver og eksamen

Bekendtgørelse om prøver og eksamen

Bekendtgørelse om karakterskala

Siden er opdateret 25. oktober 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.