Konferencer og møder

Virtuelle temamøder om gode læringsmiljøer til gavn for alle børn – med fokus på børn i udsatte positioner

Deltag i et virtuelt temamøde for ledere og pædagoger og få inspiration og nye perspektiver på jeres arbejde med børn i udsatte positioner.

Praksiskonsulenterne fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ønsker at understøtte jeres fortsatte arbejde med at udvikle jeres pædagogiske læringsmiljøer – her med et fokus på børn i udsatte positioner.

 

Formål

Formålet med de virtuelle temamøder er at inspirere og understøtte jeres arbejde med udvikling af læringsmiljøer, som særligt kommer børn i udsatte positioner til gavn - samt at give jer mulighed for at udveksle inspiration og erfaring i jeres pædagogiske opmærksomhed på læringsmiljøerne.

 

Indhold

Praksiskonsulenterne vil give et kort oplæg om temaet, som bl.a. vil handle om:

  • Perspektiver på børn i udsatte positioner
  • Fakta om børn i udsatte positioner
  • Risiko- og beskyttelsesfaktorers betydning for børn i udsatte positioner
  • Fælles pædagogisk opmærksomhed på læringsmiljøet

 

Efter oplægget vil Praksiskonsulenterne lægge op til udveksling af viden og erfaringer på tværs af dagtilbud og kommuner.

 

Tidspunkt

Vi tilbyder det virtuelle temamøde den 13. oktober kl. 13.00 – 14.30

 

Tilmelding

De virtuelle temamøder foregår via Skype med et max. antal på 30 deltagere til hvert møde. Du kan tilmelde dig via dette link:

 

Virtuelt temamøde den 13. oktober kl. 13.00 – 14.30 (åbner i Confernce manager)

 

Tilmeldingsfrist den 6. oktober

Du vil efter din tilmelding modtage en mail med praktisk information om din deltagelse i det virtuelle møde samt en kalenderindkaldelse til mødet.

 

Hvis du har spørgsmål forud for mødet, er du velkommen til at skrive til praksiskonsulent Tina Steenbeck: tina.steenbeck@stukuvm.dk, eller praksiskonsulent Signe Romme: signe.romme@stukuvm.dk

Siden er opdateret 24. september 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.