Artikel

Sprogvurderingsværktøj: Sprogvurdering 2 år

På denne side kan du læse om, hvad sprogvurderingen til toårige børn indeholder, og hvad du kan anvende værktøjet til.

Sprogvurdering 2 år består af individuel test, som kan anvendes til sprogvurdering af børn i og uden for dagtilbud

Sprogvurdering 2 år stilles til rådighed for kommuner og dagtilbud til blandt andet at udføre den lovpligtige sprogvurdering i og uden for dagtilbud. Kommunen har mulighed for at fremrykke den lovpligtige sprogvurdering i 3- årsalderen til 2-årsalderen. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvilket sprogvurderingsværktøj, der skal anvendes til den lovpligtige sprogvurdering af børn i 2- eller 3-års alderen.

 

”Sprogvurdering 2 år” består af fire dele:

  • Receptivt ordforråd. Med denne del vurderer du, hvor mange ord barnet forstår. Her skal barnet deltageved at udpege billeder.
     
  • Produktivt ordforråd. Med denne del vurderer du barnets brug af ord. Det foregår ved, at en pædagogisk medarbejder med kendskab til barnet udfylder et skema, uden at barnet er til stede.
     
  • Sprogbrug. Med denne del vurderer du barnets evne til at tale om ting og personer, som ikke er til stede her og nu. Det foregår ved, at en pædagogisk medarbejder med kendskab til barnet udfylder et skema, uden at barnet er til stede.
     
  • Kommunikative kompetencer. Med denne del vurderer du barnets evne til at kommunikere. Det foregår ved, at en pædagogisk medarbejder med kendskab til barnet udfylder et skema, uden at barnet er til stede.

 

Sådan kan du anvende værktøjet

Du kan anvende ”Sprogvurdering 2 år” til alle børn i alderen 22-34 måneder. For børn, der ikke går i dagtilbud, kan du kun anvende dele af vurderingen.

Du kan anvende Sprogvurdering 2 år i sammenhæng med ministeriets sprogvurderingsværktøj Sprogvurdering 3-6, som kan anvendes til sprogvurdering af børn i to-, tre-, fire-, fem- og seksårsalderen samt i børnehaveklassen. Læs mere om Sprogvurdering 3-6 her.

Sprogvurdering 2 år, indeholder også en vejledning til, hvordan du praktisk udfører af sprogvurderingen og fortolker sprogvurderingsresultaterne. Vejledningen indeholder også inspiration til sprogstrategier, som kan anvendes i det pædagogiske læringsmiljø for at understøtte børns kommunikative og sproglige udvikling samt idéer til konkrete aktiviteter.

 

Film og folder

For at understøtte pædagogisk personale i at anvende Sprogvurdering 2 år har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fået udviklet en film og en folder, som er henvendt til forældre om Sprogvurdering 2 år. Der er også udviklet to film til dig, der skal udføre sprogvurderingen om, hvordan man gennemfører og fortolker samt følger op på Sprogvurdering 2 år. Læs mere og se filmene om sprogvurdering her på emu.dk og læs folderen.

 

Nødvendig it-løsning til Sprogvurdering 2 år

Du kan kun bruge værktøjet Sprogvurdering 2 år” med en it-understøttelse.

Børne- og Undervisningsministeriet tilbyder en gratis it-løsning til understøttelse af ministeriets Sprogvurderingsværktøjer Sprogvurdering 2 år og Sprogvurdering 3-6. It-løsningen hedder ”Sprogvurdering.dk”. Læs mere om ministeriets it-løsning Sprogvurdering.dk.

Du kan også anvende ministeriets sprogvurderingsværktøjer med it-understøttelser, som er udviklet af private it-leverandører. Kommuner og dagtilbud skal selv kontakte it-leverandører, som udbyder en it-understøttelse af værktøjerne.

 

Bag om Sprogvurdering 2 år

TrygFondens Børneforskningscenter og Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet har på vegne af ministeriet stået for udviklingen af materialet. Derudover har danske logopæder og internationale eksperter, som har erfaring med udvikling af sprogvurderinger bidraget til materialet. 

Udviklingen af værktøjet er foregået med udgangspunkt i, at sprogvurderingen skal give et retvisende billede af, hvor barnet er i sin sproglige udvikling. Desuden er der taget hensyn til, at det skal være trygt for barnet at deltage i, det skal være mindst muligt tidskrævende, og det det skal kunne anvendes i sammenhæng med ministeriets sprogvurderingsværktøj ”Sprogvurdering 3-6”. Derudover har der været fokus på, at de elementer, der indgår i vurderingen er udvalgt på baggrund af forskning. Dette bidrager til at dokumentere, at de sproglige kompetencer, der vurderes, er vigtige for barnets senere læring – og ikke mindst læseudvikling.

Materialet er blevet afprøvet i praksis og der er indsamlet data for cirka 1600 børn i alderen 22-34 måneder, hvilket gør det muligt at sammenligne et barns score med et repræsentativt udsnit af danske børn med samme alder.

Siden er opdateret 26. august 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.