Ny it-understøttelse af Sprogvurdering 2 år og Sprogvurdering 3-6

Ny it-understøttelse af ministeriets sprogvurderingsværktøjer er under udvikling og forventes lanceret i august 2021.

Børne- og Undervisningsministeriet udvikler en ny it-understøttelse af ministeriets egne sprogvurderingsværktøjer, herunder både Sprogvurdering 2 år og Sprogvurdering 3-6. It-understøttelsen stilles gratis til rådighed for kommuner og dagtilbud, som ønsker at anvende ministeriets sprogvurderingsværktøjer.

It-understøttelsen forventes lanceret i august 2021. Information om it-understøttelsen formidles på uvm.dk og emu.dk.

 

Læs mere på emu.dk 

Om sprogvurdering

Sprogvurdering 2 år

Sprogvurdering 3-6

 

Læs mere på uvm.dk

Sprogvurdering og sprogstimulering

Ministeriets sprogvurderingsværktøjer

 

Siden er opdateret 02. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.