Rejsehold i den styrkede pædagogiske læreplan

Hvem er og hvad kan rejseholdet?

Børne- og Undervisningsministeriets rejsehold består af en gruppe dagtilbudsfaglige medarbejdere, der kan formidle indholdet i og vidensgrundlaget for den styrkede pædagogiske læreplan til chefer, ledere og konsulenter på forvaltningsniveau samt til dagtilbudsledere. Rejseholdets aktiviteter skal bidrage til den lokale realisering af den styrkede pædagogiske læreplan i kommunerne, og derved medvirke til at øge den pædagogiske kvalitet i de danske dagtilbud.

Målgruppen for rejseholdet er kommunale forvaltninger, herunder dagtilbudschefer, forvaltningskonsulenter og dagtilbudsledere, områdeledere og faglige fyrtårne samt tværfaglige samarbejdspartnere.

En rejseholdsaktivitet kan vare op til en dag og består af oplæg og drøftelser. Der tilbydes rejseholdsaktiviteter med afsæt i fx nedenstående temaer:

  • Introduktion til den styrkede pædagogiske læreplan
  • Uddybning af et eller flere elementer i det pædagogiske grundlag 
  • Sammenhæng mellem læreplanstemaer og det pædagogiske grundlag
  • Arbejdet med de brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring
  • Etablering af en evalueringskultur i dagtilbud
  • Faglig ledelse af læringsmiljøer
  • Præsentation af materialer samt dialog om strategisk anvendelse af redskaber (fx dialog-kort, videoer, egen analyseredskabet mv.)

Deltagerkredsen og indholdet i rejseholdets besøg afklares i dialog med kommunen.

Forvaltninger, der ønsker et oplæg, kan kontakte fuldmægtig Inge-Line Olesen på inge-line.olesen@stukuvm.dk eller på telefonnummer 40 23 60 75.

Henvendelser modtages løbende.

Siden er opdateret 07. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.