Hvem er og hvad kan rejseholdet?

Børne- og Undervisningsministeriets rejsehold består af en gruppe dagtilbudsfaglige medarbejdere, der kan formidle indholdet i og vidensgrundlaget for den styrkede pædagogiske læreplan til chefer, ledere og konsulenter på forvaltningsniveau samt til dagtilbudsledere. Rejseholdets aktiviteter skal bidrage til den lokale realisering af den styrkede pædagogiske læreplan i kommunerne, og derved medvirke til at øge den pædagogiske kvalitet i de danske dagtilbud.

Målgruppen for rejseholdet er kommunale forvaltninger, herunder dagtilbudschefer, forvaltningskonsulenter og dagtilbudsledere, områdeledere og faglige fyrtårne samt tværfaglige samarbejdspartnere.

En rejseholdsaktivitet kan vare op til en dag og består af oplæg og drøftelser. Der tilbydes rejseholdsaktiviteter med afsæt i fx nedenstående temaer:

  • Introduktion til den styrkede pædagogiske læreplan
  • Uddybning af et eller flere elementer i det pædagogiske grundlag 
  • Sammenhæng mellem læreplanstemaer og det pædagogiske grundlag
  • Arbejdet med de brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring
  • Etablering af en evalueringskultur i dagtilbud
  • Faglig ledelse af læringsmiljøer
  • Præsentation af materialer samt dialog om strategisk anvendelse af redskaber (fx dialog-kort, videoer, egen analyseredskabet mv.)

Deltagerkredsen og indholdet i rejseholdets besøg afklares i dialog med kommunen.

Forvaltninger, der ønsker et oplæg, kan kontakte praksiskonsulent Lene Pedersen på lene.pedersen@stukuvm.dk eller på tlf. 30 71 65 78

Henvendelser modtages løbende.