Rejsehold i den styrkede pædagogiske læreplan

Baggrund for rejsehold i den styrkede pædagogiske læreplan

Den politiske aftale ’Stærke dagtilbud – alle skal med i fællesskabet’ skal medvirke til at øge den pædagogiske kvalitet i de danske dagtilbud. Et element heri er at understøtte en vidensdrevet udvikling af området - herunder den daglige pædagogiske praksis. 

Med den politiske aftale blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en ny lovgivningsmæssig ramme for arbejdet med den pædagogiske læreplan i dagtilbud. Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2018.

Fristen for udarbejdelsen af og evalueringen af den pædagogiske læreplan er rykket til den 1. juli 2021 på landsplan.

 

Formål

Formålet med rejseholdet er at bidrage til den kommunale realisering af den styrkede pædagogiske læreplan, ved at rejseholdet omsætter indholdet i og vidensgrundlaget for den styrkede pædagogiske læreplan til chefer, ledere og konsulenter på forvaltningsniveau samt til dagtilbudsledere.

 

Dokumentation og evaluering

Der opsamles løbende erfaringer med rejseholdets aktiviteter med henblik på justering af konceptet.