Rejsehold i den styrkede pædagogiske læreplan

Baggrund for projektet

Den politiske aftale ’Stærke dagtilbud – alle skal med i fællesskabet’ skal medvirke til at øge den pædagogiske kvalitet i de danske dagtilbud. Et element heri er at understøtte en vidensdrevet udvikling af området - herunder den daglige pædagogiske praksis. 

Med den politiske aftale blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en ny lovgivningsmæssig ramme for arbejdet med den pædagogiske læreplan i dagtilbud. Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2018 og indeholder flere nye elementer, som senest skal være realiseret den 1. juli 2020.

Formål

Formålet med rejseholdet er at bidrage til den kommunale realisering af den styrkede pædagogiske læreplan, ved at rejseholdet omsætter indholdet i og vidensgrundlaget for den styrkede pædagogiske læreplan til chefer, ledere og konsulenter på forvaltningsniveau samt til dagtilbudsledere.

Dokumentation og evaluering

Der opsamles løbende erfaringer med rejseholdets aktiviteter med henblik på justering af konceptet.

Siden er opdateret 07. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.