Regionale netværk om kommuners praksis for sprogvurdering og sprogstimulering

Bliv en del af et nyt netværk, hvor I kan få inspiration og udveksle erfaringer om jeres praksis for sprogvurdering, sprogstimulering og tilrettelæggelse af sproglige læringsmiljøer i dagtilbud.

Etablering af regionale netværk

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet etablerer nu regionale netværk om kommuners praksis for sprogvurdering og sprogstimulering i dagtilbud. Dette gøres som led i at understøtte kommunernes arbejde med og for børns sproglige udvikling.

 

Målgruppe

Målgruppen for netværkene er forvaltningsforankrede konsulenter, der arbejder med at understøtte dagtilbuddenes praksis for sprogvurdering og sprogstimulering. Hver kommune kan som udgangspunkt deltage med én konsulent.

 

Formål

Netværkene har til formål at give jer mulighed for at få ny viden, udveksle erfaringer og vidensdele om jeres lokale organisering af og praksis for sprogvurdering og sprogstimulering.

Læs nærmere om de regionale netværk i Kommissoriet for regionale netværk om kommuners praksis for sprogvurdering og sprogstimulering, som I finder øverst på siden.

 

Tid og sted

Det første regionale netværksmøde afholdes: 

Region Hovedstaden / København: 18. november 2020 kl. 10.00-14.00          

Region Sjælland/ Ringsted: 23. november 2020 kl. 10.00-14.00          

Region Midtjylland/ Silkeborg: 3. december 2020 kl. 10.00-14.00             

Region Nordjylland/ Aalborg: 9. december 2020 kl. 10.00-14.00

Region Syddanmark / Fredericia: 14. december 2020 kl. 10.00-14.00

I 2021 og 2022 vil der være to-tre møder i hvert netværk.

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig netværket i din region via disse links:

Region Hovedstaden:

https://www.conferencemanager.dk/regionhovedstaden181120

Region Sjælland:                 

https://www.conferencemanager.dk/regionsjaelland231120

Region Midtjylland:

https://www.conferencemanager.dk/regionmidtjylland031220

Region Nordjylland:

https://www.conferencemanager.dk/regionnordjylland201209

Region Syddanmark:

https://www.conferencemanager.dk/regionsyddanmark141220

 

Tilmeldingsfristen er den 8. oktober 2020.

14 dage før det regionale netværksmøde vil du modtage en mail med nærmere information om kort forberedelse samt information om dagsorden, mødested, oplægsholder mv.

Hvis du har spørgsmål til de regionale netværk, er du velkommen til at kontakte Tina Lykke Pedersen på tina.lykke.pedersen@stukuvm.dk

 

Siden er opdateret 24. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.