Praksiskonsulenterne tilbyder virtuelle temamøder

Få inspiration til og nye perspektiver på jeres lokale arbejde med kvalitet i dagtilbud i en hverdag med ændrede rammer. Virtuelle temamøder for dagtilbudsledere, konsulenter og dagtilbudschefer.

De virtuelle møder er afholdt. Der afholdes nye temamøder efter sommerferie 2020. Datoerne udmeldes her på siden.

COVID-19 situationen har sat forvaltninger og dagtilbud i en ekstraordinær situation.  Nye sundhedsfaglige retningslinjer og anbefalinger skal implementeres i de pædagogiske læringsmiljøer, hvilket betyder forandringer for børn, forældre og medarbejdere.

I denne særlige situation vil Praksiskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bidrage på nye måder til det aktuelle arbejde med at etablere og udvikle pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet og tilbyder derfor virtuelle temamøder på tværs af kommuner. Vi tilbyder temamøder for dagtilbudsledere samt for konsulenter og chefer på forvaltningsniveau.

Formålet med temamøderne er at skabe mulighed for videndeling af erfaringer på tværs af kommuner og bidrage med nye faglige perspektiver på udfordringer og dilemmaer i den aktuelle praksis.

De virtuelle møder foregår via Skype og faciliteres af Praksiskonsulenterne, der skaber rum for videns- og erfaringsdeling på tværs af dagtilbud og kommuner. Det er muligt at tilmelde sig ét eller flere møder.

 

Temamøder for dagtilbudsledere

-Organisering af det pædagogiske læringsmiljø, strukturelt og indholdsmæssigt

Mandag den 8. juni 2020 kl. 12:30-14:00

-Ledelse af en evalueringskultur og arbejdet med læreplanen i en Coronatid

Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 12:30-14:00

-Forældresamarbejde under nye former, herunder med familier i udsatte positioner

Onsdag den 17. juni 2020 kl. 12:30-14:00

 

Temamøder for konsulenter og chefer i forvaltninger

-Forvaltningens understøttelse af dagtilbud i genåbningsfasen: Styring, systematik, support og sparring

Onsdag den 10. juni 2020 kl. 12:30-14:00

-Opsøgende indsatser og tværfaglig koordinering i forhold til børn og familier i udsatte positioner i genåbningsfasen

Fredag den 19. juni 2020 kl. 12:30-14:00

-Håndtering af myndighedsopgaver i forhold til pædagogisk tilsyn og evaluering af læreplanen

Mandag den 22. juni 2020 kl. 12:30-14:00

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig ved at skrive en mail til praksiskonsulenterne@stukuvm.dk: Angiv navn, titel, kommune og hvilke(t) temamøde(r), du ønsker at deltage i.

Tilmeldingsfristen er fredag den 5. juni 2020. Du vil efterfølgende modtage en indkaldelse i Outlook til Skype-mødet.

Hvis du har spørgsmål forud for mødet, er du velkommen til at skrive til praksiskonsulent jette.christine.dam.johansen@stukuvm.dk

 

Siden er opdateret 03. juli 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.