Praksiskonsulenterne tilbyder rådgivningsforløb til kommuner og dagtilbud

Her kan du læse om Praksiskonsulenternes korte og længerevarende rådgivningsforløb om pædagogisk kvalitet i dagtilbud.

Praksiskonsulenterne tilbyder rådgivning til kommunale forvaltninger og dagtilbud om, hvordan den pædagogiske kvalitet kan udvikles og styrkes. Praksiskonsulenternes rådgivning har særligt fokus på læringsmiljøer for 0-2 årige børn og gennemføres samtidig med et helhedsorienteret fokus på hele dagtilbuddets børnegruppe og samarbejdet med deres forældre.

Ansøgningsfristen til de længerevarende forløb er tirsdag d.2. juni 2020.

Der kan ansøges om længerevarende forløb to gange om året og der er ansøgningsfrist igen fredag d.30. oktober 2020.

Der er løbende ansøgningsfrist til de korte rådgivningsforløb sidste hverdag i hver måned.

Om de korte rådgivningsforløb

De korte rådgivningsforløb henvender sig til såvel dagtilbud som forvaltninger og kan også søges af selvejende og private dagtilbud. Et kort forløb er af op til 20 timers varighed og kan gennemføres for et eller flere dagtilbud, på forvaltningsniveau- eller i en kombination heraf. Rådgivning og sparring kan således handle om pædagogiske udfordringer i læringsmiljøerne eller om forældresamarbejdet- eller om strategi og projektledelse på forvaltningsniveau.

 

Om de længerevarende rådgivningsforløb

Et længerevarende rådgivningsforløb varer i alt 1½ år, med:

  • en opstartsfase, til etablering af forløbet, hvor praksiskonsulenterne bl.a. gennemfører observationer af læringsmiljøerne, som en før-måling (ca. 3 mdr.)
  • en rådgivningsfase, med løbende forankring (ca.1 år)
  • en afsluttende fase, hvor praksiskonsulenterne bl.a. foretager en eftermåling (ca.3 mdr.)

Det er forvaltningen der ansøger om et længerevarende forløb og udvælger et antal dagtilbud, mindst to og maksimalt fem, til at deltage i rådgivningsforløbet. Projektet organiseres med en styregruppe på forvaltningsniveau og med arbejdsgrupper i de deltagende dagtilbud. Igennem forløbet samarbejdes om indsatser på både dagtilbuds- og forvaltningsniveau.

Forankring af indsatsen og etablering af sammenhæng til kommunens øvrige dagtilbud sikres løbende i dialog mellem Praksiskonsulenterne og forvaltningsledelsen.

Praksiskonsulenterne tilbyder praksisnær guidning og sparring samt formidling af faglig viden til alle deltagende aktører. Forløbets indhold og processer skræddersys løbende i samarbejde med ledelse og medarbejdere i dagtilbud og på forvaltning.

Dagtilbud kan være såvel kommunale, selvejende som private dagtilbud, herunder både dagpleje, vuggestue, og integrerede institutioner. Børnehaver, der alene har børn i alderen 3-6 år, er ikke omfattet af denne indsats.

Forvaltninger og dagtilbud, der overvejer at søge et rådgivningsforløb, kan kontakte praksiskonsulent Lene Pedersen på mail: lene.pedersen@stukuvm.dk eller tlf.: 30 71 65 58 for mere information.  

Siden er opdateret 21. april 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.