Praksiskonsulenterne tilbyder igen rådgivningsforløb til kommuner og dagtilbud

Det er nu igen muligt at ansøge om Praksiskonsulenternes både korte og længerevarende rådgivningsforløb om pædagogisk kvalitet i dagtilbud.

Formålet med Praksiskonsulenternes rådgivningsindsatser er fortsat at tilbyde rådgivning til kommunale forvaltninger og dagtilbud om, hvordan den pædagogiske kvalitet kan udvikles og styrkes. Praksiskonsulenternes rådgivning har særligt fokus på læringsmiljøer for 0-2 årige børn og gennemføres samtidig med et helhedsorienteret fokus på hele dagtilbuddets børnegruppe og samarbejdet med deres forældre.

Praksiskonsulenterne samarbejder tæt med de deltagende dagtilbud og forvaltningen og tilbyder praksisnær guidning og sparring samt formidling af faglig viden til alle deltagende aktører. Forløbet designes på baggrund af en indledende vurdering af det enkelte dagtilbud på udvalgte områder, og indhold og processer skræddersys løbende i samarbejde med ledelse og medarbejdere i dagtilbud og på forvaltning.

Ansøgningsfristen til de længerevarende forløb er fredag d.22. november 2019.

I næste ansøgningsrunde er ansøgningsfristen fredag d.1. maj 2020.

Der er løbende ansøgningsfrist til de korte rådgivningsforløb sidste hverdag i hver måned.

I ansøgningen udpeger forvaltningen et antal dagtilbud, mindst to og maksimalt fem, til at deltage i rådgivningsforløbet. Forankring af indsatsen og etablering af sammenhæng til kommunens øvrige dagtilbud sikres løbende i dialog mellem Praksiskonsulenterne og forvaltningsledelsen.

Dagtilbud kan være såvel kommunale, selvejende som private dagtilbud, herunder både dagpleje, vuggestue, og integrerede institutioner. Børnehaver, der alene har børn i alderen 3-6 år, er ikke omfattet af denne indsats.

Forvaltninger og dagtilbud, der overvejer at søge et rådgivningsforløb, kan kontakte Praksiskonsulenterne via mail: lene.pedersen@stukuvm.dk eller tlf.: 30 71 65 58 for mere information.  

Læs mere om Praksiskonsulenterne

Siden er opdateret 07. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.