Kommunale praksiseksempler på børneområdet

På denne inspirationsplatform fra Kommunernes Landsforening kan I finde praksiseksempler fra danske kommuner på projekter inden for børne- og ungeområdet.

 

  Børnehave på tur i skoven om efteråret
  © Colourbox

  Landets kommuner har fra efteråret 2018 fået mulighed for at indsende eksempler til Kommunernes Landsforening på, hvordan de arbejder med forskellige temaer på børne- og ungeområdet.

  På baggrund af de indsendte eksempler har KL stillet en platform til rådighed for kommunerne, hvorpå eksemplerne ligger, og hvor der fortsat kan videndeles. KL foretager ikke en kvalitetsvurdering af indsatserne, men vurderer alle eksempler for at sikre, at de overholder gældende lovgivning.

  Eksemplerne fra dagtilbudsområdet grupperes inden for disse temaer:

   

  Eksemplernes opbygning

  Alle indsendte eksempler på indsatser bygges op om en fast skabelon, der indeholder følgende otte punkter:

  1. Praksis og proces
  2. Kontekst og formål
  3. Sammenhæng til kommunal politik og strategi
  4. Erfaringer og opmærksomhedspunkter
  5. De næste skridt
  6. Nødvendige ressourcer
  7. Det vigtigste råd til andre
  8. Hvis du vil vide mere

  Inspirationsplatformen Kommunale praksiseksempler på børne- og ungeområdet er stillet til rådighed for kommunerne af Kommunernes Landsforening, 2018.

  Find inspirationsplatformen her.

  Siden er opdateret 07. november 2019 af emu-redaktionen
  Rettigheder:

  Rettigheder

  Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
  Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.