Det er ledelsens ansvar, at den pædagogiske læreplan udarbejdes, og at det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet tilrettelægges og udøves inden for rammerne af dagtilbudsloven. Ledelsen er også ansvarlig for at offentliggøre den pædagogiske læreplan.

 

Pædagogiske læringsmiljøer

Etableringen af pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud forudsætter, at det pædagogiske personale og ledelsen løbende har blik for, hvordan praksis kan rammesættes, organiseres og tilrettelægges, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse får de bedste betingelser.

Ledelsen er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

 

Evaluerende pædagogisk praksis

Ledelsen er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. Det er også ledelsens ansvar at sikre, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle arbejdet.

Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og vurdere sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

 

Inddragelse af forældrebestyrelsen

Ledelsen skal sikre, at forældrebestyrelsen inddrages i udarbejdelse af samt evaluering og opfølgning på den pædagogiske læreplan. Arbejdet tilrettelægges lokalt, så det giver mening i dagligdagen for både forældrebestyrelse og det pædagogiske personale.

Den konkrete evaluering af den pædagogiske læreplan foretages af ledelse og personale, men forældrebestyrelsen skal inddrages aktivt i drøftelsen af evalueringen.

Dagtilbud - ministeriets inspirationsmaterialer

Ministeriets inspirationsmaterialer til den styrkede pædagogiske læreplan

Forside til Den styrkede pædagogiske læreplan - rammer og indhold
filmrulle
filmrulle
Læreplansblomsten
Forside til skabelon til pædagogisk læreplan
Forside til Kort om forældresamarbejde
Forside til Kort om samspil og relationer
Forside til Evaluerende pædagogisk praksis
Dagtilbud - redskab til selvevaluering - manchetbillede
Forside til Redskab til forankringsproces

Ministeriets øvrige udgivelser

Forside til Masteren
Forside til Organisering af et godt læringsmiljø
Fremtidens dagtilbud
Forside til Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis
Pige på legeplads
Ikoner med barnevogn, baby og legende børn
Forside til Spørgeskemaundersøgelse
Pige i hængekøje med opslået bog

Viden og inspiration

Forside til Værd at vide om den styrkede pædagogiske læreplan
Forside til Værd at vide om underretninger
Forside til Sådan bruger du det pædagogiske grundlag
forsiden til vidensportal.dk
Pædagog med barn der holder en lyserød bold
Forside til Faglig ledelse
Podcastsymbol
filmrulle
filmrulle
Børnehave på tur i skoven om efteråret
Forside til Tegn på læring. Tegnet gren og børneansigter
Forside til Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud