Hverdagen for de små i dagtilbud (urdu)

Filmen giver et indblik i, hvordan hverdagen ser ud for børn i danske dagtilbud, og hvordan dagtilbud understøtter børnenes danske sprog, et tæt forældresamarbejde og børnenes deltagelse i børnefællesskaber.

Filmen er til brug for kommunens dialog med forældre, som bor i udsatte boligområder og som har børn i målgruppen for obligatorisk læringstilbud. Filmen kan for eksempel vises ved sundhedsplejerskens besøg hos familien, forud for at barnet bliver et år, eller som et led i den kommunale forvaltnings opsøgende arbejde. 

© Børne- og Undervisningsministeriet
Siden er opdateret 07. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.