Bliv en del af et netværk, hvor I kan få inspiration og udveksle erfaringer om jeres praksis med at fremme børns indblik i og anvendelse af digitale teknologier i jeres dagtilbud

 

Netværket

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet etablerer og faciliterer et netværk for digitale teknologier i dagtilbud. Dette gøres som led i at fremme børns indblik i og anvendelse af digitale teknologier med henblik på at styrke deres trivsel, læring, udvikling og dannelse, herunder digitale dannelse.

Netværket etableres i efteråret 2021.

 

Målgruppe

Målgruppen for netværket er pædagoger, pædagogiske ledere og kommunale konsulenter på dagtilbudsområdet. I kan deltage i netværket, uanset om I allerede i høj grad arbejder med digitale redskaber, eller om I ønsker at styrke jeres fokus på dette i den daglige pædagogiske praksis.

 

Formål

Netværket har til formål at fremme børns indblik i og anvendelse af digitale teknologier gennem en styrkelse af videndeling og samarbejde mellem landets kommuner om dette tema.

På det første netværksmøde er en del af formålet endvidere at etablere selve netværket.

 

Tid og sted

Det første netværksmøde afholdes d. 7. oktober 2021 kl. 10.00-13.30 i Børne- og Undervisningsministeriets lokaler i København, eventuelt med mulighed for virtuel deltagelse ved behov.

På det første netværksmøde vil der være ekspertoplæg ved Jari Due Jessen om, hvordan man kan arbejde med digitale teknologier sammen med børnene i dagtilbud, og deltagerne vil få hands-on erfaringer med konkrete, digitale redskaber og måder at bruge disse på. Derudover vil der være erfaringsudveksling og fælles drøftelser mellem deltagerne. Programmet for de efterfølgende møder sammenstykkes løbende på baggrund af input fra deltagerne om, hvad de ønsker og har behov for at fokusere på.

Herefter forventer vi, at netværket mødes to gange årligt – hvor, hvordan og hvornår fastlægger vi i samarbejde med netværkets deltagere. Nogle af netværksmøderne vil fx kunne afholdes som studieture eller ekskursioner, og vi vil løbende afsøge deltagernes interesser og behov at udvikle arbejdet med digitale teknologier for børn i dagtilbud.

Der vil blive udsendt dagsorden og mødemateriale mindst en uge før mødeafholdelse.

Med etableringen af netværket ønsker ministeriet at etablere et forum, der understøtter dagtilbud og kommuner i at anvende nyeste viden og erfaringer inden for området digitale teknologier. Derudover ønsker ministeriet at styrke vidensflowet mellem sektoren og ministeriet med henblik på at understøtte udviklingen af praksis og viden ud fra sektorens behov.

Herunder finder du datoer samt tilmeldingslink til kommende netværksarrangement.

 

Oktober 2021

Tema: Fokus på udbytte og udfordringer ved at arbejde med digitale teknologier i dagtilbud.

 

Tilmelding til første netværksmøde:

Tilmelding til netværksmøde i København 07/10/2021 via conferencemanager.dk

Det er gratis at deltage i netværket.

 

Der er tilmeldingsfrist til første netværksmøde den 26. september 2021.

 

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til netværk for digitale teknologier i dagtilbud, er du velkommen til at kontakte Nikolaj Thøger Sørensen på nikolaj.thoger.sorensen@stukuvm.dk.