Artikel

Om materialerne

Få overblik over materialerne og hvordan de kan bidrage til børnenes grundlæggende forståelse for mad, sundhed og fremme deres madmod og madglæde.

Om materialerne

Materialet er målrettet pædagogisk og andet personale i dagtilbud, herunder bl.a. køkkenfagligt personale. Materialet giver inspiration til, hvordan man inden for rammerne af den styrkede pædagogiske læreplan kan arbejde med 0-6-årige børns maddannelse, blandt andet ved give børnene en grundlæggende forståelse for mad og sundhed samt fremme deres madmod og madglæde.

På temasiden om maddannelse finder du: 

 • En vidensopsamling ’Det pædagogiske arbejde med mad og måltider i dagtilbud – vidensopsamling’: Publikationen sammenfatter forskningsviden fra en skandinavisk kontekst om arbejdet med mad og måltider i dagtilbud.
   
 • En praksiskortlægning ’Det pædagogiske arbejde med mad og måltider i dagtilbud - praksiseksempler’: Publikationen sammenfatter praksisviden fra en dansk kontekst om arbejdet med mad og måltider i dagtilbud.
   
 • En kort-om publikation ’Det gode måltid i jeres dagtilbud – normer, smagsoplevelser og plads til leg’: Publikationen kondenserer, tematiserer og operationaliserer vidensopsamlingen og praksiskortlægningen.
   
 • Inspirationshæftet 'Mad og måltider', der giver konkret inspiration til at at inddrage forældre i det pædagogiske arbejde med mad og måltider.
   
 • Et magasin ’Mod på lyst til mad – et magasin om det gode måltid i dagtilbud’: I magasinet giver to dagtilbud, en kommunal forvaltning og to eksperter deres bud på, hvordan man som pædagogisk personale kan arbejde fokuseret og reflekteret med børns maddannelse, måltidskultur og madmod i dagtilbud. Magasinet rummer aktivitetsark.
   
 • Podcasten BØRNEHØJDE, der går tæt på mad- og måltidspædagogik og giver plads til både Pippi og Emma Gad.
Siden er opdateret 13. oktober 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.