Børne- og Undervisningsministeriet lancerer nyt initiativ om maddannelse

Ulighed i sundhed starter tidligt. Et nyt initiativ skal understøtte arbejdet i dagtilbud med at give 0-6-årige børn gode og sunde madvaner.

Alle børn skal have de bedste forudsætninger for at trives, lære, udvikle sig og dannes. Her spiller gode og sunde madvaner en vigtig rolle. 

Dagtilbuddene og grundskolen er oplagte rammer for at arbejde med maddannelse og understøtte, at alle børn og unge, uanset social baggrund, får gode og sunde madvaner.

Derfor lancerer Børne- og Undervisningsministeriet nu i samarbejde professionshøjskolen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole et nyt kompetenceudviklingsforløb om maddannelse i dagtilbud. Landets seks professionshøjskoler udbyder forløbet i hver deres region.

Derudover lancerer Børne- og Undervisningsministeriet et nyt inspirationsmateriale om maddannelse i dagtilbud udviklet af EVA Danmarks Evalueringsinstitut for ministeriet.

Både forløbet og materialet er målrettet personalet i dagtilbuddene. Det skal give såvel viden om, som inspiration til, hvordan I inden for rammerne af den pædagogiske læreplan kan arbejde med 0-6-årige børns maddannelse, blandt andet ved give dem en grundlæggende forståelse for mad og sundhed samt fremme deres madmod og madglæde.

Et lignende initiativ målrettet personalet i grundskolen lanceres i foråret 2020.

 

Tilmelding til kompetenceudviklingsforløbet åbner i dag.

Læs mere

Læs mere og tilmeld dig til kompetenceudviklingsforløbet på hjemmesiden Styrk maddannelse 

Find inspirationsmaterialet på emu 

Siden er opdateret 19. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.