Læreplansblomsten

Læreplansblomsten illustrerer de centrale dele af den styrkede pædagogiske læreplan: det fælles pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer.

Læreplansblomsten
© Børne- og Undervisningsministeriet

Nedenfor kan I hente en plakat med læreplansblomsten, som I kan hænge op i jeres dagtilbud.

 

Bag om plakaten

Plakaten er udarbejdet af Børne- og Socialministeriet, 2019.

Siden er opdateret 07. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.