Konferencer og møder

Danmarks Læringsfestival bliver i 2021 til Læringsfestival online

Læringsfestival online 2021 for dagtilbud foregår den 1. marts 2021 og har fokus på kvalitet i dagtilbud i en tid med corona.

For dagtilbud er det overordnede tema på Læringsfestival online 2021 kvalitet i dagtilbud i en tid med corona.

Læringsfestivalens indlæg giver inspiration til god pædagogisk praksis under corona-hensyn: I kan få indblik i forskellige dagtilbuds erfaringerne fra corona-tiden med Danmarks Evalueringsinstitut- EVA’s - oplæg. I kan se en film om en børnehaves erfaringer med børns perspektiver og leg i centrum i en coronapræget tid. I kan også få inspiration til jeres forældresamarbejde, og I kan få praksisnær inspiration og viden til jeres arbejde med natur, udeliv og science i en tid, hvor mange dagtilbud er ude det meste af dagen.

Find program og læs mere om konferencen.

 

Tilmelding

Læs mere om tilmelding og priser her
Deltagelse i festivalen indebærer en betaling, der i år er reduceret væsentligt. 

 

Siden er opdateret 21. maj 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.