Nyt rejsehold i den styrkede pædagogiske læreplan

Kommunerne skal have realiseret den styrkede pædagogiske læreplan senest den 1. juli 2020. Derfor har Børne- og Undervisningsministeriet etableret et rejsehold, der kan bidrage til den lokale realisering.

Som følge af ændringerne i dagtilbudsloven vedtaget den 1. juli 2018 er der fastlagt en ny ramme for arbejdet i de danske dagtilbud. Dagtilbudsområdet har med den styrkede pædagogiske læreplan fået et fælles pædagogisk grundlag, og de seks læreplanstemaer er blevet opdateret og udfoldet.

Den styrkede læreplan indeholder således flere nye elementer, som skal være realiseret senest den 1. juli 2020.

For at understøtte kommunernes arbejde har Børne- og Undervisningsministeriet etableret et rejsehold, der tilbyder oplæg til forvaltninger og dagtilbudsledere om indholdet og vidensgrundlaget i den nye styrkede læreplan.

Formålet er at bidrage konkret til den lokale realisering af den styrkede pædagogiske læreplan på et strategisk og ledelsesmæssigt niveau, og derved bidrage til at øge den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene.

Forvaltninger, der ønsker et oplæg, kan kontakte vores rejsehold via mail eller telefon. Henvendelser modtages løbende i 2019.

Læs mere

Praktiske oplysninger

Et besøg af rejseholdet kan vare op til en dag, og består af oplæg og drøftelser. Deltagerkreds og indhold afklares i dialog med kommunens forvaltning.

Fokus kan være på den styrkede pædagogiske læreplan som helhed, en uddybning af et eller flere elementer i det pædagogiske grundlag, arbejdet med de brede pædagogiske mål eller andre emner, som indgår i den styrkede pædagogiske læreplan. Herunder evalueringskultur og forældresamarbejde.

Kontakt

Inge-Line Olesen
+45 41 73 08 03
ilol@socialstyrelsen.dk

Siden er opdateret 27. august 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.