Værd at vide om underretninger

Som ansatte i dagtilbud har I skærpet underretningspligt. Det betyder, at I hver især har en personlig forpligtelse til at handle på bekymring og tegn på mistrivsel hos børn. Denne guide er en håndsrækning til jer, der skal underrette.

Tegning af børn på løbehjul
© FOA

Den skærpede underretningspligt gælder, hvis I bliver bekymret for et barn i forbindelse med udøvelsen af jeres arbejde som fagpersoner. I har pligt til at reagere alene på baggrund af forhold, der skaber en formodning om, at et barn har behov for særlig støtte. Den skærpede underretningspligt går forud for tavshedspligten.

Når kommunen modtager en underretning, skal den sørge for at iværksætte en rettidig, systematisk vurdering af underretningen. Som fagpersoner har I efterfølgende ret til at høre, om der handles over for dem, I har underrettet om.

I folderen kan I læse mere om lovgivningen om underretning og finde viden og gode råd.

Værd at vide om underretninger er udarbejdet af FOA, 2018.

Siden er opdateret 07. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.