Forskning og viden

Vidensportalen på det sociale område

Vidensportalens målgruppe på dagtilbudsområdet er de fagpersoner, som træffer beslutninger om, tilrettelægger og arbejder med indsatser for børn i udsatte positioner.

 'Vidensportalen' kan I finde aktuel viden og bruge denne viden i indsatserne på det sociale område. Portalen:

  • samler den aktuelt bedste viden
  • formidler den aktuelt bedste viden, så den kan anvendes i praksis
  • støtter praksis i at vælge effektive og fagligt velfunderede løsninger.

Portalen bygger bro mellem forskning og praksis ved at

  • gøre forskning brugbar for praksis
  • formidle forskning og praksis på en måde, så der tages hensyn til praksisfeltets præmisser og travle hverdag.

 

Temaer

På 'Vidensportalen' kan I finde viden inden for blandt andet disse temaer med relevans for dagtilbudsområdet:

Bag om portalen

'Vidensportalen' blev etableret af Socialstyrelsen i 2010 som en del af Barnets Reform til at formidle viden om udsatte børn og unge.

Siden er opdateret 21. oktober 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.