Forskning og viden

Børns møde med kunst og kultur i dagtilbud

Denne videnskortlægning er baseret på en systematisk indsamling af ny og faktuel viden om kunst- og kulturaktiviteter i landets dagtilbud, der kan kvalificere nye tiltag inden for området.

Regnbuefarvet forside af kortlægning
© Slots- og Kulturstyrelsen

Videnskortlægningen omhandler oplevelser og aktiviteter, der bryder og gør en forskel i forhold til daglig pædagogisk praksis.

Det primære fokus er på arbejdet med kunst og kultur i dagtilbud som en selvstændig og særlig  aktivitet. Kortlægningen fokuserer alene på aktiviteter, der har haft som mål at give børnene en kunstnerisk eller kulturel oplevelse eller har givet dem mulighed for at blive en del af en kunstnerisk eller kreativ proces.

 

Definition af kunst og kultur

I videnskortlægningen defineres små børns møde med kunst og kultur som både æstetiske oplevelser og skabende praksis.

Æstetiske oplevelser er, når barnet oplever og får erfaringer med forskellige professionelle æstetiske udtryksformer, fx teater, musik, billedkunst, arkitektur og byrum samt en bred vifte af genrer og forskellige digitale medier og platforme.

Skabende praksis er, når barnet afprøver forskellige æstetiske udtryksformer og får erfaringer med forskellige genrer, teknikker og redskaber.

Et tredje element er traditioner og værdier, som afspejler barnets møde med kulturel mangfoldighed og erfaring med egne og andres kulturelle værdier og traditioner, fx fastelavn, karneval og religiøse traditioner som Ramadan og juleaften.

 

Find materialerne

Find rapporten på slks.dk (PDF)

Find inspirationshæfte til arbejdet med kunst og kultur på eva.dk (PDF)

Bag om materialet

Videnskortlægningen 'Børns møde med kunst og kultur i dagtilbud' (2014) er udarbejdet af Rambøll og Danmarks Evalueringsinstitut med opdrag fra Kulturministeriet. Formålet med kortlægningen var systematisk at indsamle ny og faktuel viden om kunst- og kulturaktiviteter i dagtilbud, der kunne kvalificere nye tiltag inden for området. Kortlægningen blev gennemført i samarbejde med professor Beth Juncker, Københavns Universitet.

Sammen med kortlægningen er inspirationshæftet 'Kunst og kultur i dagtilbud Sådan!' udkommet.

Siden er opdateret 03. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.