Forskning og viden

Forældresamarbejde

Samarbejdet med forældrene står centralt i den styrkede pædagogiske læreplan. I dette materiale kan I finde viden om og inspiration til forældresamarbejdet i jeres dagtilbud.

Forside til Kort om forældresamarbejde
© Børne- og Undervisningsministeriet

Samarbejdet med forældrene om deres barns trivsel, læring, udvikling og dannelse er en vigtig del af det fælles pædagogiske grundlag. Det gode samarbejde skaber sammenhæng i barnets liv på tværs af hjem og dagtilbud. Det øger både det pædagogiske personales og forældrenes indsigt i barnets liv og skærper opmærksomheden omkring barnets perspektiver.

I kan bruge dette materiale til at styrke forældresamarbejdet i jeres dagtilbud. Fx kan I læse om, hvordan I kan opbygge tillidsfulde relationer, og hvordan I skaber lige muligheder for alle forældre for at deltage i samarbejdet.

 

Materialets indhold

  • Forskningskortlægning
  • Kort om forældresamarbejde – tre veje til, hvordan I kan samarbejde med forældrene om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse:
  1. Opbyg en tillidsfuld relation.
  2. Sæt rammer og formål for samarbejdet.
  3. Tilpas samarbejdet med forældrene.
  • Dialogkort – tre trin med inspirationsspørgsmål til det gode forældresamarbejde:
  1. spørgsmål, I kan stille hinanden om, hvordan I kan opbygge en tillidsfuld relation til forældrene
  2. spørgsmål, I kan arbejde med for at skabe tydelige rammer for samarbejdet
  3. spørgsmål, I kan reflektere over for at styrke fokus på et differentieret forældresamarbejde.

 

Film

© Danmarks Evalueringsinstitut

Filmens varighed: 4,25 min.

Bag om materialet

Forældresamarbejde er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Socialministeriet, 2019, i forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Materialet er ét ud af flere inspirationsmaterialer, der understøtter den styrkede pædagogiske læreplan – I kan finde de øvrige materialer nederst på siden.

Ønsker I et mindre antal trykte eksemplarer af materialet, kan I bestille det gratis hos Rosendahls Boghandel. I betaler selv for pakning og fragt.