Læreplansblomsten med fremhævelse af det pædagogiske grundlag
© Børne- og Socialministeriet

Ifølge dagtilbudsloven skal den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag.

Det pædagogiske grundlag består af en række centrale elementer, som skal danne udgangspunktet for arbejdet med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse i de danske dagtilbud:

Nogle elementer vil altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, mens andre, fx forældresamarbejde, vil være mere til stede i nogle sammenhænge end i andre.