Den styrkede pædagogiske læreplan bidrager til en fælles forståelse af det pædagogiske værdigrundlag i dagtilbud og skaber en fælles retning for det pædagogiske arbejde.

 

Tankerne bag den styrkede pædagogiske læreplan

Hvert barn er medskaber af sin egen læring i et pædagogisk læringsmiljø. Det pædagogiske personale skal støtte, guide og udfordre barnet i både leg, planlagte aktiviteter, rutiner og spontant opståede situationer.

Den pædagogiske læreplan understøtter personale og ledelse i at skabe et godt pædagogisk læringsmiljø for og sammen med børnene. Legen og en legende tilgang til læring, barnets interesser, undring og nysgerrighed sammen med det pædagogiske personales viden om at fremme læring og udvikling er udgangspunktet for læringsprocesser.

 

Evalueringskultur

Den styrkede pædagogiske læreplan skal understøtte en evalueringskultur, hvor det pædagogiske personale løbende forholder sig refleksivt og kritisk til arbejdet – både i hverdagen og i mere organiserede evalueringsaktiviteter.

Evalueringen skal koncentrere sig om det pædagogiske læringsmiljø og om, hvordan dette miljø understøtter børnegruppens og det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Dagtilbud - ministeriets inspirationsmaterialer

Ministeriets inspirationsmaterialer til den styrkede pædagogiske læreplan

Forside til Den styrkede pædagogiske læreplan - rammer og indhold
filmrulle
filmrulle
Læreplansblomsten
Forside til skabelon til pædagogisk læreplan
Forside til Kort om forældresamarbejde
Forside til Kort om samspil og relationer
Forside til Evaluerende pædagogisk praksis
Dagtilbud - redskab til selvevaluering - manchetbillede
Forside til Redskab til forankringsproces

Ministeriets øvrige udgivelser

Forside til Masteren
Forside til Organisering af et godt læringsmiljø
Pige på legeplads
Forside til Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis
Forside til Spørgeskemaundersøgelse