Eksempel fra praksis

Læringsmiljøer

Det centrale i det pædagogiske læringsmiljø er børnenes deltagelsesmuligheder og samspillet med de andre børn og det pædagogiske personale. Det kan I se og høre mere om i denne film.

© Københavns Professionshøjskole

Filmens varighed: 8,01 min.

 

I filmen fortæller Søren Smidt, at hverdagen i dagtilbuddet kan opdeles i tre livs- og læringsmiljøer:

  1. Pædagogiske aktiviteter, som planlægges og organiseres af det pædagogiske personale for og med børnene
  2. Daglige rutiner, der udgør skelettet i hverdagen
  3. Børnenes legekultur, dvs. børnenes selvorganiserede leg.

Et velfungerende pædagogisk læringsmiljø skabes af det pædagogiske personales målrettede praksis. Her udvikler børnene en bevidsthed om, hvordan de lærer, så de er rustet til nye udfordringer. Børnene er aktive, bruger krop og sanser, samarbejder og hjælper hinanden. De eksperimenterer, og de danner relationer, venskaber og fællesskaber.

Bag om filmen

Filmen 'Læringsmiljøer' (2018) er en del af Visuel pædagogisk grundbog af Søren Smidt og Svend Rossen, Københavns Professionshøjskole. Alle film kan ses på emu Dagtilbud.

Dagtilbud - Visuel pædagogisk grundbog

Visuel pædagogisk grundbog