Ny pulje til kapacitetstilpasning og skærpelse af profil for daginstitutioner beliggende i udsatte boligområder

Ansøgningspuljens formål er at medvirke til kapacitetstilpasning og skærpelse af profil for daginstitutioner beliggende i udsatte boligområder.

Kommuner, der har daginstitutioner beliggende i udsatte boligområder, kan søge om midler fra puljen på vegne af kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner, udliciterede daginstitutioner, privatinstitutioner og puljeordninger, der tilkendegiver ønske om deltagelse.

Yderligere information og relevant materiale om puljen kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside via følgende link:

https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/aktive-puljer/pulje-til-bedre-fordeling-i-dagsinstitutioner

Siden er opdateret 13. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.