Om de seks læreplanstemaer

Den styrkede pædagogiske læreplan for dagtilbud indeholder seks læreplanstemaer.

Et læreplanstema skal altid ses i sammenhæng med det pædagogiske grundlag og de øvrige læreplanstemaer i den pædagogiske læreplan.

Helhedsorienteret tilgang

Læreplanstemaerne i den pædagogiske læreplan rummer tilsammen de forskellige kompetenceområder, som alle børn skal møde i dagtilbud. Det er det pædagogiske personale og ledelsens opgave at sørge for, at arbejdet med læreplanstemaerne finder sted i pædagogiske læringsmiljøer, hvor temaerne fungerer sammenhængende.

Opdelingen i de seks læreplanstemaer sikrer fokus på centrale elementer i børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Temaerne viser en bredde i forståelsen af, hvilke områder børn bør gøre sig erfaringer med.

Tværgående perspektiv

I arbejdet med alle seks læreplanstemaer skal dagtilbuddet forholde sig til det pædagogiske grundlag, som det er beskrevet i dagtilbudsloven, og fokusere på børnesyn, børnefællesskaber m.v.

Derfor er det indbyrdes samspil mellem læreplanstemaerne og de tværgående kompetencer et vigtigt omdrejningspunkt i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

 

Læreplansblomsten med fremhævelse af læreplanstemaerne
© Børne- og Undervisningsministeriet
Siden er opdateret 16. februar 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.