Redskab

Sammen om digital dannelse

Digitale redskaber spiller en stor rolle i barnets liv, men barnet kan ikke danne sig selv digitalt. Dette materiale lægger op til dialog om dagtilbuddets og forældresamarbejdets betydning for digital dannelse.

Voksen med barn i sandet
© Danmarks Evalueringsinstitut

Digitale muligheder medfører digitale dilemmaer, som kalder på refleksion og dialog. Fx:

  • Hvornår er de digitale medier og redskaber et plus for børns trivsel, udvikling og læring?
  • Hvornår bør vi stoppe op og overveje, om vi bruger dem fornuftigt?
  • Er det o.k. at tage og dele billeder af børn i dagtilbud?
  • Kan man meningsfuldt inddrage tablets i dagtilbuddenes pædagogiske praksis?

Materialets dilemma- og dialogkort hjælper med at sætte ord på digitale dilemmaer i samarbejdet med forældre.

 

Materialets indhold

  • to inspirationsfilm
  • dialogkort med digitale dilemmaer
  • baggrundsartiklen Børns digitale dannelse sker i samspil med voksne
  • 12 tips til at arbejde med digital dannelse
  • plakat

 

Film

© Danmarks Evalueringsinstitut

Film 1: Sammen om digital dannelse i dagtilbud

Filmens varighed: 3,57 min.

© Danmarks Evalueringsinstitut

Film 2: Sammen om digital dannelse i familien

Filmens varighed: 2,56 min.

Sammen om digital dannelse er resultatet af et af initiativerne i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Styrelsen for It og Læring, Børne- og Socialministeriet, KL og Digitaliseringsstyrelsen.

Siden er opdateret 04. juli 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.