De sundhedsfaglige retningslinjer i en tid med corona sætter nye rammer for den pædagogiske praksis, og for hvordan vi kan være sammen i dagtilbud. Inden for disse ramme skal vi søge at holde fast i den pædagogiske kvalitet, som er afgørende for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. De nye og ændrede læringsmiljøer skal stadig være udviklende og stimulerende for børnene at indgå i, og børnefællesskaberne skal stadig være båret af lege og aktiviteter, som må tilrettelægges på nye måder

Her på siden finder du inspiration, råd og vejledning til  pædagogisk personale, ledere eller forældre.

Sundhedsstyrelsens har udarbejdet en vejledning med en række generelle anbefalinger for forebyggelse af smittespredning. Læs mere på sst.dk.

Du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål om coronavirus på uvm.dk/corona. Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende denne side med relevant information.

Sparring og inspiration