Inspiration til pædagogisk ledelse i genåbningsfasen

Indholdet her er tænkt som inspiration til dig, der som faglig leder skal drive og understøtte det aktuelle udviklingsarbejde.

Med genåbningen af dagtilbud står I som pædagogisk ledelse og personale med mange nye opgaver og udfordringer.

De pædagogiske læringsmiljøer skal etableres og udvikles under nye former og med en god pædagogisk kvalitet, samtidig med, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer til forebyggelse af smitte med coronavirus skal overholdes. Som pædagogisk leder skal du i denne proces forsøge at skabe overblik over de faktorer, der har betydning for den pædagogiske kvalitet: Indretning og brug af de fysiske rammer, den pædagogiske organisering, det pædagogiske indhold og forældresamarbejdet.

Disse faktorer må løbende formes, så de spiller sammen på nye måder, hvilket stiller særlige og nye krav til dig som leder og til jeres evalueringspraksis. Du skal strategisk lede mange processer, der skal underbygge hinanden, og den opgave kræver fokus og sparring med andre ledere.

 

Læs mere om genåbning af dagtilbud i forbindels med covid-19

Læs mere om inspiration til pædagogisk ledelse i genåbningsfasen

Siden er opdateret 05. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.