Pædagogisk hotline om genåbning af dagtilbud

Praksiskonsulenterne fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tilbyder nu telefonisk sparring og vejledning til pædagogiske ledere og personale samt til forvaltninger om de pædagogiske spørgsmål og dilemmaer, der kan opstå i genåbningsfasen.

De sundhedsfaglige retningslinjer for genåbningen sætter nye rammer for, hvordan vi kan være sammen i dagtilbud. Inden for disse ramme skal vi søge at holde fast i den pædagogiske kvalitet, som er afgørende for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

De nye og ændrede læringsmiljøer skal stadig være udviklende og stimulerende for børnene at indgå i, og børnefællesskaberne skal stadig være båret af lege og aktiviteter, som nu må tilrettelægges på nye måder.

Den pædagogiske hotline varetages af Praksiskonsulenterne, der kan yde konkret sparring på pædagogiske problemstillinger og også kan guide til yderligere faglig inspiration, som kan være relevant til det videre udviklingsarbejde.

Hotline

Pædagogisk hotline

Ring til Praksiskonsulenternes pædagogiske hotline for sparring om pædagogik i genåbningsfasen på:
4047 8846 

Hotlinen har åbent mandag til fredag kl. 9-17.

 

Øvrige spørgsmål

Rammer, lovgivning og drift

For spørgsmål om rammer for genåbning og nødpasning, lovgivning, drift og tilskud mv.
Kontakt Børne- og Undervisningsministeriets Corona-hotline på: 
7080 6707

 

Sundhedsfaglige spørgsmål

Alle sundhedsfaglige spørgsmål skal rettes til den fælles myndighedshotline på:
7020 0233

 

Yderligere information

Information til dagtilbud om COVID-19 (uvm,dk)

Siden er opdateret 12. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.