Forældresamarbejde på afstand – find idéer og faglig hjælp

I en tid der i høj grad er præget af COVID-19 og en helt anderledes hverdag for mange familier, er der behov for at fastholde fokus på det gode forældresamarbejde.

For nogle familier kan der endog være et øget behov for vejledning og støtte fra det pædagogiske personale. På emu dagtilbud kan I derfor finde idéer, opmærksomhedspunkter og gode råd til netop forældresamarbejdet – på afstand.

Idéer til et anderledes forældresamarbejde

I den kommende periode vil nogle børn af forskellige årsager fortsat være hjemme - ofte eller hver dag, mens andre børn benytter sig af dagtilbuddet i et mere begrænset omfang på grund af fx ændrede åbningstider. Der er fortsat brug for, at I som pædagogisk personale fastholder det gode samarbejde med forældrene – om end endnu på afstand.

I vil måske også opleve, at samarbejdet med de forældre, hvis børn igen er tilstede i dagtilbuddene, vil være meget anderledes i den kommende periode, hvor vi alle skal holde afstand. Det kan være vanskeligt at opretholde den løbende udveksling af viden, der sker, når forældre ellers henter og bringer deres børn.

På emu dagtilbud kan I som pædagogisk personale finde idéer og opmærksomhedspunkter til forskellige tiltag, der kan hjælpe jer med at opretholde den vigtige kontakt mellem forældre og pædagogisk personale – på afstand.  Læs: Genåbning af dagtilbuddene og forældresamarbejde i forbindelse med COVID-19

 

Særlig opmærksomhed på familier i udsatte positioner under COVID-19

Familier i udsatte positioner kan i denne tid være under et ekstra pres, fordi hverdagen og de vante rytmer er helt anderledes, end den plejer at være. Disse familier kan have et øget behov for hjælp til at skabe en god hverdag med rutiner og aktiviteter, der gør, at børnene kan trives.

På emu dagtilbud kan I finde inspiration til, hvordan I fastholder den individuelle kontakt og særlige opmærksomhed på familier i udsatte positioner, som fortsat holder børnene hjemme fra dagtilbud. Læs: Familier i udsatte positioner under COVID-19

 

Gode råd til forældre, som fortsat har børn hjemme i forbindelse med COVID-19

I kan ligeledes finde råd og idéer, der henvender sig direkte til forældrene om, hvordan de kan skabe en god struktur på hverdagen hjemme, samt idéer til konkrete aktiviteter hjemme i familien. Disse råd og idéer kan I anvende i jeres samarbejde med forældre, der fortsat har børnene hjemme i forbindelse med COVID-19, ligesom I kan henvise dem direkte til materialet. Læs: Gode råd til forældre som fortsat har børn hjemme i forbindelse med COVID-19

Siden er opdateret 20. april 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.