Artikel

Praksiskonsulenternes pædagogiske hotline

Praksiskonsulenterne fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tilbyder telefonisk sparring og vejledning til pædagogiske ledere og personale samt til forvaltninger. Her kan I få sparring på pædagogiske spørgsmål vedrørende organisering af læringsmiljøer under coronavirus.

Praksiskonsulenterne tilbyder sparring på pædagogiske spørgsmål og dilemmaer i forbindelse med organisering af læringsmiljøer under coronavirus.

Hvis du ønsker svar på sundhedsfaglige spørgsmål, skal du kontakte den fælles myndighedshotline på tlf. 70 20 02 33. 

De ændrede læringsmiljøer skal stadig være udviklende og stimulerende for børnene at indgå i, og børnefællesskaberne skal stadig være båret af lege og aktiviteter, som nu må tilrettelægges på nye måder. Derfor kan der opstå dilemmaer i forhold til, hvordan vi kan være sammen i dagtilbud. Inden for disse rammer skal vi søge at holde fast i den pædagogiske kvalitet, som er afgørende for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Den pædagogiske hotline varetages af Praksiskonsulenterne, der kan yde konkret sparring på pædagogiske problemstillinger i forhold til for eksempel udeliv, dialog og samarbejde med forældre, indkøring og overgange. Praksiskonsulenterne kan desuden guide til yderligere faglig inspiration, som kan være relevant til det videre udviklingsarbejde.

Hotline

Pædagogisk hotline

Ring til Praksiskonsulenternes pædagogiske hotline for sparring om pædagogik på:
4047 8846 

Hotlinen har åbent mandag til fredag kl. 8-16. 

 

Øvrige spørgsmål

Rammer, lovgivning og drift

For spørgsmål om rammer for genåbning og nødpasning, lovgivning, drift og tilskud mv.
Kontakt Børne- og Undervisningsministeriets Corona-hotline på: 
7080 6707

 

Sundhedsfaglige spørgsmål

Alle sundhedsfaglige spørgsmål skal rettes til den fælles myndighedshotline på:
7020 0233

 

Yderligere information

Information til dagtilbud om COVID-19 (uvm,dk)