Årets Dagtilbud 2020-2021

Vi har modtaget 153 indstillinger til Årets Dagtilbud 2020-2021. Med prisen sætter Børne- og Undervisningsministeriet, FOA, BUPL og KL fokus på det store og vigtige pædagogiske arbejde i de danske dagtilbud.

Hver dag gør det pædagogiske personale over hele landet en stor og vigtig indsats for at skabe gode rammer for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er en indsats, der har afgørende betydning for børnene. Ikke bare i deres dagligdag her og nu, men også for deres fremtid.

Årets Dagtilbud er en pris, der bliver uddelt af Børne- og Undervisningsministeriet sammen med FOA, BUPL og KL. Prisen gives til en daginstitution eller en dagpleje i Danmark, der udfører et solidt pædagogisk arbejde af høj kvalitet, hvor den pædagogiske intention træder tydeligt frem i den daglige praksis og i udviklingen af børne- og læringsmiljøet. Den daglige praksis skal samtidig være funderet i den styrkede pædagogiske læreplan herunder det pædagogiske grundlag.

Dagtilbuddene vurderes på baggrund af skriftlige indstillinger. I indstillingerne beskrives dagtilbuddenes pædagogiske arbejde gennem konkrete hverdagseksempler og beskrivelser af udvalgte områder, hvor det enkelte dagtilbud udmærker sig.

Alle kan indstille en daginstitution eller dagpleje til prisen. Det kan for eksempel være bestyrelser og forældre, ledere og medarbejdere, konsulenter og forskere. Man kan indstille som enkeltperson eller som gruppe.

153 indstillinger til Årets Dagtilbud 2020-2021

Der er en stor bredde i de 153 indstillinger, vi har modtaget til prisen. Der er ses mange eksempler på erfaringer fra tiden under COVID-19 samt arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Særligt fremhæves eksempler fra hverdagen i dagtilbuddene, der relaterer sig til elementer i det pædagogiske grundlag; børnefællesskaber, leg, forældresamarbejde samt dannelse og børneperspektiv. 

Da COVID-19 stadig påvirker vores samfund, udskydes resten af forløbet for Årets Dagtilbud til 2021. Næste skridt vil være, at der gennemføres telefoninterviews med en række udvalgte dagtilbud, der er blevet indstillet til prisen. Derefter mødes fagudvalget for prisen og udvælger tre nominerede. Denne side opdateres med beskrivelser af de nominerede dagtilbud efter udvælgelsen. Fagudvalget besøger de tre nominerede dagtilbud og udvælger en vinder, som ministeren kårer i 2021. 

Praktiske oplysninger

Der blev åbnet for indstillinger den 17. august, og indstillingsfristen var den 18. oktober 2020. Prisen overrækkes af ministeren i 2021.

På grund af situationen med COVID-19 er processen forsinket, og prisen uddeles derfor samlet for 2020 og 2021.