Formålet

Almen voksenuddannelse (avu) har til formål at styrke voksnes muligheder for videre uddannelse og at fremme deres interesse for at uddanne sig.

 

Målgruppen for avu er personer, der har brug for at styrke de grundlæggende faglige forudsætninger med henblik på uddannelse, jobskifte, samfundslivet eller personlig udvikling.

Gruppen består primært af unge voksne med uddannelse for øje, kursister i beskæftigelse med behov for kompetenceløft samt kursister med beskæftigelse som mål.

Kursisterne har i stort omfang anden herkomst end dansk.

Inden for avu tilrettelægges uddannelsesforløbet med udgangspunkt i den enkelte kursists forudsætninger og uddannelsesbehov, og der stilles krav til kursisten om selvstændighed og ansvar for uddannelsesforløbet. Enkeltfagsstrukturen og muligheden for at tilrettelægge undervisningen på forskellige måder imødekommer kursistens behov for at kunne kombinere fag på forskellige niveauer med forskellige tilrettelæggelsesformer. Strukturen giver også mulighed for, at kursisten kan påbegynde uddannelsen uden for den ordinære starttermin i august.

Avu tilbyder 5 niveauer. Et basisniveau og meritniveauerne fra G til D. Det er muligt at aflægge prøve på niveauerne G og D. Niveauerne F og E kan afsluttes med en vurdering af kursistens målopfyldelse. Tilfredsstillende resultater på alle 4 meritniveauer kan give adgang til videre uddannelse.

Du kan læse mere om formålet i AVU-loven her.