Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger deltagere til emu-brugerpanel

Er du lærer, underviser, pædagogisk personale, institutionsleder eller skoleleder? Og vil du være med til at kvalificere styrelsens kommunikation og faglige materialer målrettet praksis, særligt via emu.dk?

Lige nu søger Styrelsen for Undervisning og Kvalitet deltagere til emu-brugerpanel.

Emu-brugerpanel har eksisteret i et år, og vi søger nu igen deltagere fra alle uddannelsesområder, dvs. dagtilbud, grundskole, erhvervsuddannelse (eud, eux), gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx, htx), almene voksenuddannelser (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og forberedende grunduddannelse (FGU).

Målet med brugerpanelet er at få input og feedback fra sektoren og herigennem formidle den nyeste viden, forskning samt god praksis til de fagprofessionelle i børne- og undervisningssektoren.

To til fire opgaver årligt

At være deltager i emu-brugerpanel er frivilligt og ulønnet. Som deltager forventes du at bidrage til at løse to til fire opgaver årligt. Det kan eksempelvis være at besvare et spørgeskema, deltage i en workshop eller stille op til et (telefon)interview om fx formidlingsformater, test af konkrete materialers brugbarhed samt input til aktuel vidensbehov.

Som deltager i brugerpanelet inviteres du også til ét årligt arrangement med faglige og sociale indslag.

Hvis du har lyst til at deltage i emu-brugerpanel, bedes du udfylde en kort ansøgningsformular, som du finder her.

Vi udvælger blandt ansøgningerne og sammensætter brugerpanelet, så der indgår fagprofessionelle fra alle områder med forskellige erfaringsgrundlag, og vi sigter efter, at der er deltagere fra hele landet. Du vil få svar på din ansøgning senest 14 dage efter, at vi har modtaget den.

Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på emubrugerpanel@stkuvm.dk.

De bedste hilsner
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Siden er opdateret 16. juni 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.